22:16 | GMT: 20:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MAKORA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MAKORA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za 2018 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MAKORA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
MAKORA
Publikacja raportu za 2017 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MAKORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2016.
MAKORA
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MAKORA
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian statutu.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAKORA
Przydział akcji serii E.
MAKORA
Zakończenie przyjmowanie zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MAKORA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MAKORA
Rozpoczęcie przyjmowanie zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAKORA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MAKORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia strat za rok 2015 oraz obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za 2015 rok.
MAKORA
NWZA ws. zmiany nazwy firmy spółki, zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MAKORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MAKORA
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAKORA
NWZA ws. zmiany siedziby i nazwy spółki, połączenia akcji, emisji akcji serii D, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MAKORA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MAKORA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MAKORA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MAKORA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAKORA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAKORA
Publikacja raportu za 2013 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAKORA
NWZA ws. uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 6 z dnia 7.11.2013r, sprzedaży spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp. z o.o., wyrażenia zgody na sprzedaż lub rozwiązanie spółki Huta Szkła Tarnowiec Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
MAKORA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MAKORA
NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp z o. o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych oraz sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S. A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.
MAKORA
NWZA ws. kontynuacji działalności spółki.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MAKORA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012, emisji akcji serii D oraz zmiany nazwy firmy Makora Krośnieńska Huta Szkła Spółka Akcyjna na nową nazwę Strategy Energy Fund Spółka Akcyjna.
MAKORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MAKORA
NWZA ws. powołania członka RN.
MAKORA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MAKORA
NWZA ws. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Makora Krośnieńska Huta Szkła S.A. z siedzibą w Tarnowcu na nową spółkę zależną.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MAKORA
NWZA ws. powołania nowych członków RN, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
MAKORA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, zwiększenia wartości nominalnej akcji oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MAKORA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MAKORA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAKORA
WZA
MAKORA
Publikacja raportu za 2010 rok.
MAKORA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAKORA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MAKORA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek