21:37 | GMT: 19:37 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MERLINGRP

Data
Spółka
Wydarzenie
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz zmiany uchwały numer 8 ZWZ z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2019 rok.
MERLINGRP
NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 roku w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmian w składzie RN.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MERLINGRP
NWZA ws. zmiany uchwały numer 8 ZWZ z 24 czerwca 2019 w sprawie pokrycia straty za rok 2018, obniżenia kapitału zakładowego w celu pokrycia strat spółki, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii Ł w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2018 rok.
MERLINGRP
Dzień pierwszego notowania na NC 3.500.000 akcji serii F oraz 6.320.860 akcji serii G.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MERLINGRP
Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A oraz 110.000 akcji serii C.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2017 rok.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MERLINGRP
Dzień pierwszego notowania na NC 76.781 akcji serii A, 110.000 akcji serii C oraz 9.875.225 akcji serii E.
MERLINGRP
NWZA ws. zniesienia uprzywilejowania akcji imiennych serii A, emisji warrantów subskrypcyjnych, uchwalenia zasad przeprowadzenia Programu Opcji Managerskich, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji, wyłączenia prawa poboru, dematerializacji i wprowadzenia akcji nowej emisji do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
MERLINGRP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2016 rok.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MERLINGRP
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MERLINGRP
Wznowienie publicznej subskrypcji akcji serii E.
MERLINGRP
Zawieszenie publicznej subskrypcji akcji serii E.
MERLINGRP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MERLINGRP
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii E w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
MERLINGRP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
MERLINGRP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy), zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2015 rok.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MERLINGRP
Publikacja raportu za 2014 rok.
MERLINGRP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MERLINGRP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MERLINGRP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MERLINGRP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2013.
MERLINGRP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MERLINGRP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MERLINGRP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MERLINGRP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MERLINGRP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
MERLINGRP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
MERLINGRP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
MERLINGRP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MERLINGRP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
MERLINGRP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2013 roku.
MERLINGRP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
MERLINGRP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz pozbawienia prawa poboru, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Kadry Menadżerskiej, emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii D i pozbawienia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MERLINGRP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MERLINGRP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MERLINGRP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MERLINGRP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek