16:39 | GMT: 14:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MIESZKO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MIESZKO
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW na jej wniosek.
MIESZKO
Dzień wykupu akcji spółki przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED po cenie 3,99 zł za akcję.
MIESZKO
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
MIESZKO
NWZA ws. zniesienie dematerializacji akcji oraz zmiany statutu.
MIESZKO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MIESZKO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED.
MIESZKO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,99 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MIESZKO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MIESZKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MIESZKO
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, ubiegania się o dopuszczenie akcji wyemitowanych w związku z zamianą obligacji na akcje do obrotu na GPW, zmiany uchwały WZA nr 4a z dnia 30.12.2010r oraz zmiany statutu.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MIESZKO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MIESZKO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MIESZKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MIESZKO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
MIESZKO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,63 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bisantio Investments.
MIESZKO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MIESZKO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MIESZKO
WZA
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MIESZKO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MIESZKO
NWZA ws. emisji obligacji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
MIESZKO
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek