03:41 | GMT: 01:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MAXIPIZZA

Data
Spółka
Wydarzenie
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MAXIPIZZA
NWZA ws. ustanowienia Indywidualnego Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii J w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2019 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MAXIPIZZA
NWZA ws. zmiany statutu.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2018 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MAXIPIZZA
NWZA ws. zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MAXIPIZZA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii G i H z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, zaoferowania ich w ramach subskrypcji prywatnej, ustanowienia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz członków kluczowej kadry menadżerskiej spółki, zmiany statutu.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2017 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2015 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2013 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MAXIPIZZA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MAXIPIZZA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2011.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2011 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAXIPIZZA
WZA
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za 2010 rok.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAXIPIZZA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek