02:01 | GMT: 00:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NGGAMES

Data
Spółka
Wydarzenie
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2019 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NGGAMES
Dzień pierwszego notowania na NC 30.000.000 akcji serii H oraz 16.471.817 akcji serii I.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
NGGAMES
NWZA ws. użycia kapitału zapasowego na pokrycie strat z lat ubiegłych oraz zmiany stosowania Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) na Krajowe Standardy Rachunkowości (KSR).
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
NGGAMES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NGGAMES
NWZA ws. połączenia ze spółką Fat Dog Games sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zmiany firmy oraz zmiany statutu.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NGGAMES
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji publicznej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2017 rok.
NGGAMES
NWZA ws. poprawienia treści uchwały nr 5 z 27 września 2017 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NGGAMES
NWZA ws. zmiany statutu poprzez zmianę​ siedziby spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję ​akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2016 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
NGGAMES
NWZA ws. powołania dwóch członków RN.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz dalszego istnienia spółki.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2015 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2014 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2013 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NGGAMES
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2012 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NGGAMES
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011 obejmujący okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za 2011 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NGGAMES
WZA
NGGAMES
Publikacja raportu za 2010 rok.
NGGAMES
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NGGAMES
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek