00:59 | GMT: 22:59 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
NAVIMORIN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
NAVIMORIN
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2017 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2016 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2016 rok.
NAVIMORIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki i wniesienie jej jako aportu spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NAVIMORIN
NWZA ws. zmiany statutu powołania członków RN III kadencji oraz określenia wynagrodzenia dla członków RN.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty netto za 2015 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2015 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r., ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2014 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NAVIMORIN
NWZA ws. zmiany regulaminu RN, wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2013 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NAVIMORIN
NWZA ws. wyboru członka RN oraz zmiany statutu.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NAVIMORIN
Pierwszy dzień notowań na NC 123.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
NAVIMORIN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2012 rok.
NAVIMORIN
NWZA ws. przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu oraz kluczowych pracowników, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NAVIMORIN
Split akcji w stosunku 1:2.
NAVIMORIN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem zarządu, podziału akcji, uchylenia uchwały nr 5 WZA z 15 września 2011 w sprawie emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej oraz dokonania wyboru członków RN wybranych uprzednio w wyborach uzupełniających.
NAVIMORIN
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NAVIMORIN
WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za 2011 rok.
NAVIMORIN
NWZA ws. obniżenia wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN, zmian w statucie, zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i in.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NAVIMORIN
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zwykłych, zabezpieczonych na akcjach oraz zmian w składzie RN.
NAVIMORIN
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NAVIMORIN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NAVIMORIN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek