03:21 | GMT: 01:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
NWAI

Data
Spółka
Wydarzenie
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
NWAI
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
NWAI
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
NWAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
NWAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2019.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
NWAI
Publikacja raportu za 2019 rok.
NWAI
NWZA ws. zmiany statutu, ustanowienia w spółce programu motywacyjnego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany wysokości wynagrodzenia przysługującego członkom RN.
NWAI
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
NWAI
Publikacja raportu za 2018 rok.
NWAI
Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji serii A.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na pokrycie straty z lat ubiegłych.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
NWAI
Publikacja raportu za 2017 rok.
NWAI
NWZA ws. powołania członka RN.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2016.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
NWAI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2015.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2014.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
NWAI
Publikacja raportu za 2014 rok.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia wyniku finansowego za 2013r, zmiany uchwały nr 27 ZWZ z 09.04.2014r oraz powołania członków RN.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 oraz za cały 2013 rok.
NWAI
NWZA ws. powołania członka RN.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
NWAI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok obrotowy 2012, emisji warrantów subskrypcyjnych oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
NWAI
Publikacja raportu za 2012 rok.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
NWAI
WZA
NWAI
Publikacja raportu za 2011 rok.
NWAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
NWAI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NWAI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
NWAI
WZA
NWAI
Publikacja raportu za 2010 rok.
NWAI
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
NWAI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
NWAI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek