21:34 | GMT: 19:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
NEWAG

Data
Spółka
Wydarzenie
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
NEWAG
Wypłata II rat dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG
Wypłata I rat dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
NEWAG
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
NEWAG
Wypłata dywidendy 0,70 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
NEWAG
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa NEWAG S.A.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
NEWAG
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 i przeznaczenia kapitału zapasowego.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
NEWAG
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
NEWAG
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
NEWAG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
NEWAG
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NEWAG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
NEWAG
NWZA ws. wyrażenia zgody na plan podziału, podwyższenia kapitału zakładowego w związku z podziałem oraz zmiany statutu.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
NEWAG
Wypłata dywidendy 0,45 zł na akcję.
NEWAG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
NEWAG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
NEWAG
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
NEWAG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
NEWAG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NEWAG
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
NEWAG
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 20.700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 4.140.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 20.160.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
NEWAG
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
NEWAG
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
NEWAG
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
NEWAG
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
NEWAG
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
NEWAG
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek