17:40 | GMT: 15:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
PEKABEX

Data
Spółka
Wydarzenie
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEKABEX
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PEKABEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
PEKABEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
PEKABEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PEKABEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 210.884 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEKABEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEKABEX
Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
PEKABEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
PEKABEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
PEKABEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 155.800 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PEKABEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEKABEX
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
PEKABEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
PEKABEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
PEKABEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEKABEX
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PEKABEX
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w spółce I Programu Opcji Menadżerskich oraz zmian w RN.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEKABEX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
PEKABEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
PEKABEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
PEKABEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, przeniesienia kwoty nadwyżki kwoty uchwalonej ponad kwotę wypłaconą tytułem dywidendy za rok 2014 na kapitał zapasowy.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEKABEX
NWZA ws. zmiany w składzie RN, związanej z powołaniem niezależnych członków RN.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEKABEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEKABEX
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PEKABEX
Ostatni dzień notowania na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PEKABEX
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu oraz sprawozdania RN, zmian w składzie RN oraz zmiany uchwały nr 5 ZWZ z dnia 11 czerwca 2015 r.
PEKABEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PEKABEX
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 21.213.024 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PEKABEX
Zakończenie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
PEKABEX
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów w ramach transzy inwestorów indywidualnych, transzy inwestorów instytucjonalnych oraz transzy kierowanej.
PEKABEX
Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PEKABEX
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek