02:13 | GMT: 00:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
POLICE

Data
Spółka
Wydarzenie
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLICE
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmian w składzie RN, wyboru przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
POLICE
NWZA ws. wyrażenia zgody na udzielenie przez spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A. spółce "Grupa Azoty Polyolefins" S.A., realizującej projekt inwestycyjny pn. "Polimery Police", długoterminowych pożyczek podporządkowanych wobec planowanego finansowania dłużnego uprzywilejowanego spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
POLICE
Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POLICE
NWZA ws. wyrażenia zgody na objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Grupa Azoty Polyolefins" S.A.
POLICE
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
POLICE
Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
POLICE
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
POLICE
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 29 marca 2017 roku oraz zmiany uchwały nr 4 NWZ z dnia 18 maja 2018 r.
POLICE
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
POLICE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLICE
NWZA ws. zatwierdzenia regulaminu wyborów kandydatów na członków RN powoływanych spośród osób wybranych przez pracowników Grupy Kapitałowej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLICE
Wypłata dywidendy 0,53 zł na akcję.
POLICE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
POLICE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,53 zł na akcję.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
POLICE
NWZA ws. zasad zbywania składników aktywów trwałych, regulaminu postępowania kwalifikacyjnego na członka zarządu spółki, uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia spółki.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POLICE
Wypłata dywidendy 0,42 zł na akcję.
POLICE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,42 zł na akcję.
POLICE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,42 zł na akcję.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałych w wyniku korekty błędu.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLICE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
POLICE
NWZA ws. ustalenia wysokości wynagrodzeń członków RN oraz zasad kształtowania wysokości wynagrodzeń członków zarządu.
POLICE
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
POLICE
NWZA ws. powołania członka RN.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POLICE
NWZA ws. rozporządzenia nieruchomościami spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" S.A.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLICE
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLICE
NWZA ws. zatwierdzenia Regulaminu wyboru i odwołania członków RN oraz zmiany statutu.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POLICE
Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
POLICE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,56 zł na akcję.
POLICE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz zmiany wysokości pierwszorzędnej hipoteki ustanowionej na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLICE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
POLICE
NWZA ws. rozporządzenia nieruchomościami spółki.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POLICE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG50 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG250.
POLICE
Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
POLICE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
POLICE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,31 zł na akcję.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLICE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań i podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz zmiany statutu.
POLICE
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG250 wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG50.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLICE
NWZA ws. ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POLICE
NWZA ws. zmian w RN oraz rozporządzenia nieruchomościami leżącymi w granicach portów i przystani morskiej oraz obciążenia nieruchomości nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu.
POLICE
Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLICE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,67 zł na akcję.
POLICE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLICE
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i in.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLICE
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych, ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., zbycia całości udziałów „budchem” Sp. z o.o., zbycia całości udziałów „Koncept” Sp. z o.o., „Automatika” Sp. z o.o. i „Remech” Sp. z o.o. oraz objęcia w zamian za zbyte udziały, udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „Polskie Konsorcjum Chemiczne” Sp. z o.o. oraz zmiany w składzie RN.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLICE
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011 oraz zmiany w składzie RN i ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania dla członków RN.
POLICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLICE
NWZA ws. ustanowienia hipoteki łącznej umownej oraz dwóch zastawów rejestrowych, wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz rozporządzenia nieruchomościami będącymi w użytkowaniu wieczystym spółki.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
POLICE
NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmian w statucie.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLICE
Zakończenie (do godz. 16:00) zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
POLICE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 11,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA.
POLICE
WZA
POLICE
WZA
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
POLICE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POLICE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
POLICE
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych oraz zbycia części udziałów "Transtech" Sp. z o.o.
POLICE
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.
POLICE
NWZA


«Powrót do terminarza spółek