01:57 | GMT: 23:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLANETINN

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2017 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2016 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2015 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PLANETINN
Początek notowań spółki PLANETSOF (PSF) pod nazwą PLANETINN (PIG), w związku ze zmianą firmy.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLANETINN
NWZA ws. zmiany statutu.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PLANETINN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu i in.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, zmiany siedziby spółki i zmiany nazwy spółki.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2014 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2013 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLANETINN
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLANETINN
Przydział akcji serii C objętych w ramach wykonania prawa poboru.
PLANETINN
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
PLANETINN
Początek zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru.
PLANETINN
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PLANETINN
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i nr 5 NWZ z dnia 8.10.2013r., podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii C, zmiany statutu.
PLANETINN
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLANETINN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PLANETINN
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PLANETINN
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PLANETINN
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLANETINN
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PLANETINN
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PLANETINN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PLANETINN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek