09:52 | GMT: 07:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLGROUP

Data
Spółka
Wydarzenie
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2019 rok oraz za II kwartał 2020 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PLGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany treści statutu, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PL Detailing, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki działającej pod nazwą PLCFM, upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PLGROUP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PLGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2017 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLGROUP
NWZA ws. zmian składu RN, zmian w statucie, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, uchylenia uchwały nr 2 WZA z 21.07.2017 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2016 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany nazwy spółki.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2016 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2015 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, umorzenia akcji serii B i zmniejszenia kapitału zakładowego, zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji, zmiany nazwy spólki oraz emisji Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, konwersji akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji – połączenia akcji.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2014 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany siedziby oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2013 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PLGROUP
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty poniesionej w 2012 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PLGROUP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PLGROUP
WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2011 roku.
PLGROUP
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLGROUP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLGROUP
NWZA ws. zmian w składzie RN, zamiany akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela serii B oraz zmiany statutu.
PLGROUP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PLGROUP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PLGROUP
WZA
PLGROUP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PLGROUP
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
PLGROUP
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PLGROUP
Publikacja raportu za 2010 rok.
PLGROUP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PLGROUP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek