10:39 | GMT: 08:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLNORD

Data
Spółka
Wydarzenie
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2019.
POLNORD
NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN oraz zmiany statutu.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
POLNORD
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
POLNORD
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,55 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cordia International.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
POLNORD
NWZA ws. m.in. określenia zasad zbywania składników aktywów trwałych, zasad kształtowania wynagrodzeń zarządu i członków RN, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku 2018.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
POLNORD
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
POLNORD
NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt spółki, prowadzenia przez zarząd spraw spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji w tym zakresie z rynkiem kapitałowym.
POLNORD
NWZA ws. uzupełnienia składu RN obecnej kadencji, zasad kształtowania wynagrodzeń członków RN oraz zmiany statutu.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
POLNORD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku 2017.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
POLNORD
NWZA ws. zmiany statutu.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
POLNORD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
POLNORD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii T oraz w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.
POLNORD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
POLNORD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 336.800 akcji zwykłych na okaziciela serii S.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
POLNORD
NWZA ws. dokonania zmian w składzie RN obecnej kadencji.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2014, wyrażenia zgody na zawarcie umów o zarządzanie spółkami zależnymi w rozumieniu art. 7 kodeksu spółek handlowych oraz połączenia Polnord SA z siedzibą w Gdyni ("Spółka Przejmująca") ze spółkami Polnord Marketing Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni i 10 H Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni ("Spółki Przejmowane").
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
POLNORD
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
POLNORD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
POLNORD
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R.
POLNORD
Przydział akcji serii R, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
POLNORD
Przydział akcji serii R w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych oraz zaoferowanie akcji, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
POLNORD
Zakończenie zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii R.
POLNORD
NWZA ws. zmiany regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLNORD
Zakończenie notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
POLNORD
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych oraz notowania jednostkowych praw poboru akcji serii R na GPW.
POLNORD
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii R.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLNORD
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
POLNORD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii R i S1, podwyższenia kapitału zakładowego z zachowaniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii S2, zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
POLNORD
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
POLNORD
NWZA ws. połączenia Polnord S.A. z siedzibą w Gdyni ze spółkami Polnord - Łódź I sp. z o.o., Polnord - Łódź III sp. z o.o., PD Development sp. z o.o. oraz Polnord Nieruchomości Inwestycyjne sp. z o.o., zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, zmiany § 1 ust. 2 uchwały Nr 6/2009 XXIII NWZA z 30 września 2009 oraz zmian w składzie RN.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
POLNORD
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
POLNORD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
POLNORD
NWZA ws. przeniesienia do spółek POLNORD MARKETING Sp. z o.o. oraz POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zmian w składzie RN.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
POLNORD
Wypłata dywidendy 0,32 zł na akcję.
POLNORD
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,32 zł na akcję.
POLNORD
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
POLNORD
WZA
POLNORD
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
POLNORD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek