13:39 | GMT: 11:39 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
PEPEES

Data
Spółka
Wydarzenie
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
PEPEES
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PEPEES
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEPEES
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PEPEES
NWZA ws. zmiany statutu, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii C i warrantów subskrypcyjnych serii B.
PEPEES
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz wyboru nowych członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
PEPEES
NWZA ws. zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia, ustalenia liczby członków RN na potrzeby wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz wyboru nowych członków RN.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PEPEES
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.
PEPEES
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Maksymiliana Skotnickiego oraz Michała Skotnickiego.
PEPEES
Zakończenie przyjmowania ofert sprzedaży po cenie 1,20 zł za sztukę, w ramach zakupu akcji własnych spółki.
PEPEES
Rozpoczęcie przyjmowania ofert sprzedaży po cenie 1,20 zł za sztukę, w ramach zakupu akcji własnych spółki.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016 i scalenia akcji.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PEPEES
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PEPEES
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,73 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz scalenia akcji i podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji zwykłych na okaziciela.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014, scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru i zmiany statutu.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PEPEES
Wprowadzenie do obrotu na GPW 12.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PEPEES
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PEPEES
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PEPEES
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2011.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
PEPEES
NWZA ws. publicznej emisji akcji serii B z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PEPEES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
PEPEES
WZA
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PEPEES
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek