20:41 | GMT: 18:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PARTNER

Data
Spółka
Wydarzenie
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PARTNER
NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz wyboru dla spółki pośrednika rejestracyjnego w związku z obowiązkową dematerializacją akcji.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
PARTNER
Publikacja raportu za 2019 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
PARTNER
Publikacja raportu za 2018 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PARTNER
NWZA ws. wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości spółki.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PARTNER
Publikacja raportu za 2017 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PARTNER
NWZA ws. przyjęcia do wiadomości rezygnacji członków RN oraz powołania członków RN.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za 2016 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PARTNER
NWZA ws. zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za 2015 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PARTNER
NWZA ws. powołania członka RN.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za 2014 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PARTNER
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PARTNER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa – wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej, zbycia przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż udziałów w spółce Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. oraz nabycia przez spółkę nieruchomości.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PARTNER
NWZA ws. m.in. wyrażenie zgody na utworzenie spółki zależnej, w której Partner-Nieruchomości S.A. obejmie 100% kapitału zakładowego spółki oraz zmiany statutu.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PARTNER
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PARTNER
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PARTNER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
PARTNER
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
PARTNER
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PARTNER
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
PARTNER
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PARTNER
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PARTNER
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PARTNER
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek