20:19 | GMT: 18:19 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
PROMISE

Data
Spółka
Wydarzenie
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
PROMISE
NWZA ws. zmiany statutu.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
PROMISE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
PROMISE
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
PROMISE
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,20 zł na akcję.
PROMISE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PROMISE
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
PROMISE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
PROMISE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
PROMISE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
PROMISE
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROMISE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROMISE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
PROMISE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
PROMISE
NWZA ws. rozszerzenia przedmiotu działalności spółki, zmiany statutu, zmiany w Regulaminie Programu Motywacyjnego dla zarządu.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
PROMISE
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PROMISE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
PROMISE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
PROMISE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PROMISE
Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PROMISE
Dzień pierwszego notowania na NC 135.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PROMISE
Wypłata dywidendy 0,43 zł na akcję.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
PROMISE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,43 zł na akcję.
PROMISE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,43 zł na akcję.
PROMISE
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
PROMISE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
PROMISE
NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H, I, J oraz K z wyłączeniem prawa poboru, zmiany akcji serii A2 z akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
PROMISE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PROMISE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
PROMISE
NWZA ws. zmiany treści uchwały nr 3 z dnia 30.10.2013r NWZ.
PROMISE
NWZA ws. zmiany statutu związanej z uprzywilejowanymi akcjami imiennymi.
PROMISE
NWZA ws. zatwierdzenia Programu Motywacyjnego dla prezesa zarządu, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, wyłączenia prawa poboru akcji serii G, zmiany statutu, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
PROMISE
Wprowadzenie do obrotu na NC 5.000.000 akcji serii B i 100.000 akcji serii F.
PROMISE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
PROMISE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
PROMISE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek