09:26 | GMT: 07:26 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PLASMA

Data
Spółka
Wydarzenie
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za 2019 rok.
PLASMA
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 15 lipca 2019 roku w sprawie ustalenia liczebności RN VIII kadencji oraz uzupełnienia składu RN.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za 2018 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
PLASMA
Publikacja raportu za 2017 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PLASMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej spółce przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za 2016 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PLASMA
NWZA ws. rozwiązania kapitału rezerwowego w wysokości 8.000.000 zł utworzonego uchwałą nr 4 NWZ z 2 października 2015 roku, zmiany statutu, zmiany uchwały nr 11 NWZ z 18 stycznia 2016 roku w sprawie ustalenia liczby członków RN VII kadencji oraz zmian w składzie RN.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za 2015 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PLASMA
NWZA ws. zmiany statutu, odwołania członków RN i skrócenia obecnej kadencji, ustalenia liczby członków RN nowej VII kadencji, powołania członków RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PLASMA
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego oraz finansowania przez spółkę nabycia jej akcji.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz utworzeniu celowego kapitału rezerwowego.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za 2014 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PLASMA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za 2013 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PLASMA
Pierwszy dzień notowań na NC 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
PLASMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
PLASMA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, emisji akcji serii D, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PLASMA
Publikacja raportu za 2012 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
PLASMA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
PLASMA
Publikacja raportu za 2011 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
PLASMA
WZA
PLASMA
Publikacja raportu za 2010 rok.
PLASMA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
PLASMA
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek