15:42 | GMT: 13:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
POLTRONIC

Data
Spółka
Wydarzenie
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2019 rok.
POLTRONIC
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
POLTRONIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
POLTRONIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2018 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2017 rok.
POLTRONIC
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
POLTRONIC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLTRONIC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2016 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
POLTRONIC
NWZA ws. udzielenia członkom aktualnej RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku z lat ubiegłych oraz pokrycia straty za 2015 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2015 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. podziału zysku za 2014 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2014 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2013 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
POLTRONIC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2012 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
POLTRONIC
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienia w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru oraz powołania nowego członka RN.
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
POLTRONIC
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2011 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
POLTRONIC
WZA
POLTRONIC
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
POLTRONIC
Publikacja raportu za 2010 rok.
POLTRONIC
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
POLTRONIC
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i C.
POLTRONIC
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
POLTRONIC
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
POLTRONIC
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek