20:07 | GMT: 18:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
PYLON

Data
Spółka
Wydarzenie
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
PYLON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku lub pokrycia straty za rok 2019.
PYLON
Publikacja raportu za 2019 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
PYLON
NWZA ws. połączenia, zmiany statutu i podwyższenia kapitału zakładowego.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
PYLON
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
PYLON
Publikacja raportu za 2018 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PYLON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2017 - 31.12.2017.
PYLON
Publikacja raportu za 2017 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
PYLON
Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PYLON
Dzień ostatniego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PYLON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2016 - 31.12.2016.
PYLON
Publikacja raportu za 2016 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
PYLON
Dzień pierwszego notowania na NC 13.536.038 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PYLON
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PYLON
Ostatni dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PYLON
Pierwszy dzień notowań na NC 15.092.694 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
PYLON
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
PYLON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
PYLON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2015 - 31.12.2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru akcji nowej emisji.
PYLON
Publikacja raportu za 2015 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PYLON
Dzień pierwszego notowania na NC 679.634 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
PYLON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 1.01.2014 - 31.12.2014.
PYLON
Publikacja raportu za 2014 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
PYLON
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
PYLON
Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PYLON
Ostatni dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PYLON
Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PYLON
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
PYLON
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
PYLON
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii G nieobjęte w wykonaniu prawa poboru.
PYLON
Przydział akcji serii G objętych w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych.
PYLON
Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
PYLON
Ostatni dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PYLON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
PYLON
Pierwszy dzień notowań na NC 6.975.640 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
PYLON
Początek przyjmowania zapisów podstawowych i dodatkowych na akcje serii G.
PYLON
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
PYLON
Publikacja raportu za 2013 rok.
PYLON
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
PYLON
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, zmiany uchwały nr 7 z dnia 3.09.2012r NWZA, dokooptowanych członków RN oraz zmiany statutu.
PYLON
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
PYLON
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek