15:34 | GMT: 13:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
QUARKVENT

Data
Spółka
Wydarzenie
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2019 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2018 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2017 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2016 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
QUARKVENT
Początek notowań spółki ASTORIA (ACL) pod nazwą QUARKVENT (QRK), w związku ze zmianą firmy.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2015 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok 2014.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2014 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
QUARKVENT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2013 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
QUARKVENT
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
QUARKVENT
Scalenie akcji w stosunku 100:1.
QUARKVENT
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
QUARKVENT
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
QUARKVENT
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2012 r.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. zmiany statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, uchylenia uchwały NWZA Nr 6 z 08.10.2012.
QUARKVENT
Pierwszy dzień notowań na NC 90.623.139 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2012 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
QUARKVENT
Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
QUARKVENT
Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii J.
QUARKVENT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii J.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
QUARKVENT
Początek notowań spółki BIOMEDINV (BMV) pod nazwą ASTORIA (ACL), w związku ze zmianą firmy.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
QUARKVENT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii I.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QUARKVENT
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011 oraz połączenia ze spółką BIO-MED I Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu.
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2011 rok.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
QUARKVENT
NWZA ws. połączenia z Astoria Capital SA z siedzibą we Wrocławiu.
QUARKVENT
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
QUARKVENT
WZA
QUARKVENT
Publikacja raportu za 2010 rok.
QUARKVENT
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii H.
QUARKVENT
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
QUARKVENT
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
QUARKVENT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
QUARKVENT
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
QUARKVENT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
QUARKVENT
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek