23:48 | GMT: 21:48 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
QUERCUS

Data
Spółka
Wydarzenie
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2019 rok.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
QUERCUS
NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2018 rok.
QUERCUS
NWZA ws. powołania członka zarządu oraz określenia funkcji powoływanego członka zarządu, powołania członka RN oraz określenia funkcji powoływanego członka RN.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz wypłaty dywidendy.
QUERCUS
NWZA ws. zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych, powołania członka RN oraz określenia funkcji powoływanego członka RN.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2017 rok.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
QUERCUS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany § 7 ust. 1 i § 8 ust. 2 statutu.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz wypłaty dywidendy.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2016 rok.
QUERCUS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
QUERCUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.052.895 akcji serii A5 oraz 535.348 akcji serii A6.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz wypłaty dywidendy.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2015 rok.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
QUERCUS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz przyjęcia Polityki Wynagradzania członków Rady Nadzorczej i in.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy, wdrożenia Zasad Ładu Korporacyjnego Dla Instytucji Nadzorowanych oraz zmiany statutu.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2014 rok.
QUERCUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 340.179 akcji serii A4, 120.000 akcji serii B6 i 330.071 akcji serii B7.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
QUERCUS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, utworzenia kapitału rezerwowego, wyodrębnienia akcji serii A4, B6 i B7, wprowadzenia akcji serii A4, B6 i B7 do obrotu na GPW, zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela oraz zmiany statutu.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
QUERCUS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, wprowadzenia akcji serii A4 i B6 do obrotu na GPW, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmiany statutu.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2013 rok.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
QUERCUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.000 akcji serii A3 i 900.000 akcji serii B5.
QUERCUS
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
QUERCUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
QUERCUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
QUERCUS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2012 rok.
QUERCUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2 i B4.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
QUERCUS
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-Plus.
QUERCUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
QUERCUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
QUERCUS
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz udzielenia upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za 2011 rok.
QUERCUS
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii B3.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
QUERCUS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia.
QUERCUS
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
QUERCUS
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
QUERCUS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
QUERCUS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
QUERCUS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
QUERCUS
WZA
QUERCUS
Publikacja raportu za 2010 rok.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
QUERCUS
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B1 i C.
QUERCUS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
QUERCUS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
QUERCUS
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek