10:16 | GMT: 08:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
REMEDIS

Data
Spółka
Wydarzenie
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2019 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2018 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2017 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2016 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2015 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
REMEDIS
Pierwszy dzień notowania na NC akcji zwykłych na okaziciela: 14.970.666 akcji serii C oraz 24.173.436 akcji serii E.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
REMEDIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2012 rok.
REMEDIS
NWZA ws. połączenia Remedis S.A. ze spółką Inwest Consulting S.A. oraz zmian w statucie Remedis S.A.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
REMEDIS
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
REMEDIS
Publikacja raportu za 2011 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
REMEDIS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
REMEDIS
NWZA ws. zmiany statutu.
REMEDIS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
REMEDIS
WZA
REMEDIS
Publikacja raportu za 2010 rok.
REMEDIS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
REMEDIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
REMEDIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
REMEDIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
REMEDIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i D.
REMEDIS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
REMEDIS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek