20:03 | GMT: 18:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
REVITUM

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2018 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
REVITUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2017 rok.
REVITUM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w trybie subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
REVITUM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2016 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
REVITUM
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
REVITUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
REVITUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
REVITUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
REVITUM
Publikacja raportu za 2015 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
REVITUM
NWZA ws. powołania członków RN na nową wspólną kadencję, przyznania wynagrodzenia członkom RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych.
REVITUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2014 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
REVITUM
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2013 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
REVITUM
ZWZA ws. udzieenia absoutorium członkowi zarządu spółki z wykonania obowiązków w roku 2012.
REVITUM
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
REVITUM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
REVITUM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
REVITUM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
REVITUM
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
REVITUM
Publikacja raportu za 2012 rok.
REVITUM
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
REVITUM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
REVITUM
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek