01:34 | GMT: 23:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ROTOPINO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
ROTOPINO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
ROTOPINO
NWZA ws. przywrócenia akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
ROTOPINO
Dzień wykupu akcji spółki przez TIM Spółka Akcyjna po cenie 3,30 zł za akcję.
ROTOPINO
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
ROTOPINO
NWZA ws. powołania na stanowisko członka RN.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2017 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
ROTOPINO
NWZA ws. zmiany statutu.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2016 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2016 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2015 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2014 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
ROTOPINO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2013 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
ROTOPINO
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok oraz skupu akcji własnych.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2012 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
ROTOPINO
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
ROTOPINO
Publikacja raportu za 2011 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
ROTOPINO
NWZA ws. połączenia Marketeo.com SA jako spółki przejmującej ze spółką Narzedzia.pl SA z siedzibą w Bydgoszczy jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
ROTOPINO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ROTOPINO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie i RN oraz sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR.
ROTOPINO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
ROTOPINO
WZA
ROTOPINO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ROTOPINO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
ROTOPINO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
ROTOPINO
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek