20:32 | GMT: 18:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
ROPCZYCE

Data
Spółka
Wydarzenie
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2019 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ROPCZYCE
NWZA ws. zmiany statutu.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 1,30 zł na akcję.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,30 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,30 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ROPCZYCE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 30,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapka.
ROPCZYCE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 30,35 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Józefa Siwca, Mariana Darłaka, Roberta Duszkiewicza, Roberta Siwca, Leszka Piczaka, Krzysztofa Miąso, Romana Wenca oraz Zbigniewa Czapka.
ROPCZYCE
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych spółki w celu umorzenia, użycia kapitału zapasowego, wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany przedmiotu działalności spółki.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE
Wprowadzenie do obrotu 460.137 akcji serii D oraz 1.946.517 akcji serii E.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
ROPCZYCE
NWZA ws. połączenia spółki Zakłady Magnezytowe Ropczyce S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółką ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
ROPCZYCE
NWZA ws. umorzenia akcji spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ROPCZYCE
NWZA ws. powołania członków RN na nową kadencję oraz wyboru RN oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ROPCZYCE
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 24 zł za sztukę.
ROPCZYCE
Zakończenie zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę. Początek zapisów po 24 zł za sztukę.
ROPCZYCE
Początek zapisów w ofercie zakupu akcji ogłoszonej przez Interminex Handelsgesellschaft z siedzibą w Wiedniu, po 27 zł za sztukę.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ROPCZYCE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przez spółkę określonych nieruchomości, połączenia Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" S.A. ze spółką zależną ZM Service Sp. z o.o., zmian statutu, zmian osobowych w składzie RN i in.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ROPCZYCE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2015 roku.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ROPCZYCE
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie odrębnej własności lokalu i zbycie nieruchomości spółki.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,75 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ROPCZYCE
NWZA ws. m.in. upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji nowych serii oraz emisję warrantów subskrypcyjnych zamiennych na akcje, z możliwością wyłączenia prawa poboru w części lub w całości, a także do ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na GPW i dematerializację tych akcji oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ROPCZYCE
Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ROPCZYCE
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
ROPCZYCE
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
ROPCZYCE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 roku, wyrażenia zgody na zakup nieruchomości oraz zmiany statutu w zakresie przedmiotu działalności spółki.
ROPCZYCE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
ROPCZYCE
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
ROPCZYCE
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 14,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez GI Ropczyce Sp z o.o.
ROPCZYCE
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz zmiany w składzie RN.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ROPCZYCE
WZA ws. m.in podziału zysku netto wypracowanego w 2011 roku oraz wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.
ROPCZYCE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
ROPCZYCE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
ROPCZYCE
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ROPCZYCE
WZA
ROPCZYCE
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek