16:41 | GMT: 14:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
RSY

Data
Spółka
Wydarzenie
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
RSY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
RSY
Publikacja raportu za 2017 rok.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
RSY
Publikacja raportu za 2016 rok.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
RSY
Publikacja raportu za 2015 rok.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
RSY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
RSY
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian osobowych w składzie RN.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i przeznaczeniu go na kapitał zapasowy.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
RSY
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RSY
Publikacja raportu za 2013 rok.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
RSY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
RSY
Publikacja raportu za 2012 rok.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
RSY
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki zależnej oraz zmian w składzie RN.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
RSY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
RSY
Publikacja raportu za 2011 rok.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
RSY
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
RSY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
RSY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
RSY
WZA
RSY
Publikacja raportu za 2010 rok.
RSY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RSY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
RSY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
RSY
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek