20:42 | GMT: 18:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
STEMCELLS

Data
Spółka
Wydarzenie
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2019 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2018 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
STEMCELLS
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6/05/2018 NWZ z 18 maja 2018 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej oraz omówienia sytuacji finansowej spółki i stopnia realizacji projektu o nazwie: „Opracowanie prototypów wyrobów medycznych na bazie surowców otrzymanych z porożogennych komórek macierzystych”.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017 na kapitał zapasowy.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2017 rok.
STEMCELLS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 na kapitał zapasowy.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2016 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STEMCELLS
NWZA ws. wyboru RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami i in.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015 na kapitał zapasowy.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2015 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2014 rok.
STEMCELLS
NWZA ws. wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii D i F i wprowadzenie ich do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect oraz zatwierdzenia regulaminu RN.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
STEMCELLS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2013 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
STEMCELLS
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 9 i 11 NWZ z 04.03.2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G w ramach subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji lub ADR do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
STEMCELLS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat poprzednich.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2012 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
STEMCELLS
NWZA ws. zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji D i E w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B, C i D do obrotu na GPW, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku OTC Markets (OTC) w USA lub o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NASDAQ Stock Market (NASDAQ) w USA.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
STEMCELLS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
STEMCELLS
Publikacja raportu za 2011 rok.
STEMCELLS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STEMCELLS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
STEMCELLS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex oraz NCX Life Science.
STEMCELLS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
STEMCELLS
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STEMCELLS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek