01:44 | GMT: 23:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
SETANTA

Data
Spółka
Wydarzenie
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za 2019 rok.
SETANTA
NWZA ws. połączenia Setanta Spółki Akcyjnej ze spółką All in! Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz zmiany polityki rachunkowości.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SETANTA
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SETANTA
NWZA ws. dalszego istnienia spółki, przyjęcia rezygnacji członka RN, odwołania i powołania członków RN, wyrażenia zgody na udzielenie zgody przez spółkę występującą jako wspólnik spółki zależnej na umorzenie pożyczek udzielonych spółce przez spółkę zależną, wyrażenia zgody na inwestowanie przez spółkę środków finansowych na rynkach kapitałowych również w instrumenty pochodne oraz zmiany statutu.
SETANTA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
SETANTA
Publikacja raportu za 2017 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SETANTA
NWZA ws. zmiany statutu spółki poprzez zmianę przedmiotu działalności spółki zgodnie z ustawą z dnia 27 maja 2004 roku o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za 2016 rok.
SETANTA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SETANTA
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.504.000 akcji serii A, 20.000 akcji serii B, 325.000 akcji serii C, 180.000 akcji serii D, 92.600 akcji serii E, 2.186.600 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz anulowania uchwały nr 17/2014 ZWZ z 26 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia w spółce programu opcji managerskich.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za 2015 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
SETANTA
Publikacja raportu za 2014 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SETANTA
Pierwszy dzień notowań na NC 2.186.600 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
SETANTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SETANTA
NWZA ws. m.in. anulowania uchwały nr 4 WZA z dnia 7.04.2014 r., wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji, połączenia ze spółką Spartan Capital S.A. oraz zmiany statutu.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SETANTA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SETANTA
Publikacja raportu za 2013 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SETANTA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SETANTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SETANTA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SETANTA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SETANTA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SETANTA
Publikacja raportu za 2012 rok.
SETANTA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SETANTA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SETANTA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SETANTA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek