20:40 | GMT: 18:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
SKARBIEC

Data
Spółka
Wydarzenie
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2019/2020.
SKARBIEC
NWZA ws. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Spółce Skarbiec Holding S.A.” oraz zatwierdzenia kooptacji do składu RN.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
SKARBIEC
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SKARBIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SKARBIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
SKARBIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 30 czerwca 2019 roku.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
SKARBIEC
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwały nr 7 NWZ z dnia 22 grudnia 2016.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
SKARBIEC
Wypłata dywidendy 4,45 zł na akcję.
SKARBIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,45 zł na akcję.
SKARBIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4,45 zł na akcję.
SKARBIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 30 czerwca 2018 roku.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
SKARBIEC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
SKARBIEC
Wypłata dywidendy 2,62 zł na akcję.
SKARBIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,62 zł na akcję.
SKARBIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,62 zł na akcję.
SKARBIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2016 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
SKARBIEC
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SKARBIEC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.277 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2016/2017.
SKARBIEC
NWZA ws. przeprowadzenia programu motywacyjnego, przyznania wynagrodzenia członkowi RN i in.
SKARBIEC
Wypłata dywidendy 3,08 zł na akcję.
SKARBIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,08 zł na akcję.
SKARBIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,08 zł na akcję.
SKARBIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2015 roku do dnia 30 czerwca 2016 roku.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2015/2016.
SKARBIEC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 103.478 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SKARBIEC
Wprowadzenie do obrotu na GPW 101.833 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
SKARBIEC
NWZA ws. zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącej prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych na zlecenie oraz zmiany uchwały nr 1 NWZA z 25 września 2014 w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2015/2016.
SKARBIEC
Wypłata dywidendy 3,12 zł na akcję.
SKARBIEC
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,12 zł na akcję.
SKARBIEC
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,12 zł na akcję.
SKARBIEC
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, przeznaczenia zysku dotyczącego lat ubiegłych, powstałego w wyniku korekty błędu zaistniałego w związku z wyceną programu motywacyjnego na fundusz rezerwowy.
SKARBIEC
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2014/2015.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SKARBIEC
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
SKARBIEC
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.
SKARBIEC
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 6.456.250 akcji zwykłych serii A.
SKARBIEC
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych.
SKARBIEC
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów instytucjonalnych.
SKARBIEC
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii A.
SKARBIEC
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych.
SKARBIEC
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii A w transzy inwestorów indywidualnych.
SKARBIEC
Początek budowania księgi popytu na akcje serii A.


«Powrót do terminarza spółek