09:58 | GMT: 07:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SKOTAN

Data
Spółka
Wydarzenie
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019, kontynuowania działalności spółki oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz kontynuowania działalności spółki.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SKOTAN
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
SKOTAN
Scalenie akcji w stosunku 2:1.
SKOTAN
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SKOTAN
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych oraz scalenia akcji.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SKOTAN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016, kontynuowania działalności spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej akcji na okaziciela serii D z prawem poboru, emisji imiennych obligacji zamiennych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki, wyłączenia prawa poboru akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SKOTAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. okrycia straty za rok 2015, kontynuowania działalności spółki oraz wyrażenia zgody na wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki do spółki zależnej oraz na zbycie udziałów w tej spółce.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SKOTAN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz kontynuowania działalności spółki.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SKOTAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, kontynuowania działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
SKOTAN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SKOTAN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji na okaziciela serii D oraz w zmiany statutu.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SKOTAN
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SKOTAN
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
SKOTAN
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SKOTAN
WZA
SKOTAN
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SKOTAN
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
SKOTAN
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek