02:41 | GMT: 00:41 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SELVITA

Data
Spółka
Wydarzenie
SELVITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SELVITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SELVITA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SELVITA
Dzień ostatniego notowania na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SELVITA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.384.245 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SELVITA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SELVITA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SELVITA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SELVITA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SELVITA
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek