12:20 | GMT: 10:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SUNEX

Data
Spółka
Wydarzenie
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SUNEX
NWZA ws. ustalenia ilości mandatów w zarządzie na obecną kadencję, powołania członka zarządu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
SUNEX
Split akcji w stosunku 1:5.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
SUNEX
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SUNEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SUNEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019 oraz wypłaty dywidendy.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za 2019 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SUNEX
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
SUNEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
SUNEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz wypłaty dywidendy.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za 2018 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za 2017 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za 2016 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
SUNEX
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za 2015 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SUNEX
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
SUNEX
Scalenie akcji w stosunku 40:1.
SUNEX
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
SUNEX
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
SUNEX
NWZA ws. scalenia akcji i zmiany statutu oraz odwołania członka RN Pani Moniki Czekała i powołania na jej miejsce nowego członka RN.
SUNEX
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
SUNEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
SUNEX
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 110.000.000 akcji serii A, 10.000.000 akcji serii B, 1.232.278 akcji serii C oraz 1.100.002 akcji serii D. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych serii B, C, D.
SUNEX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
SUNEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SUNEX
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SUNEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SUNEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SUNEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SUNEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SUNEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SUNEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
SUNEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SUNEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SUNEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SUNEX
WZA ws. m.in. pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011.
SUNEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
SUNEX
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
SUNEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SUNEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SUNEX
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
SUNEX
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SUNEX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek