20:06 | GMT: 18:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SONEL

Data
Spółka
Wydarzenie
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019r.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2018r., przeznaczenia części kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy za rok 2018r.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2017 r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2017.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2016 r. oraz wypłaty dywidendy za rok 2016.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2015 r. oraz wypłaty dywidendy.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2014.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
SONEL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
SONEL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, powołania przewodniczącego RN oraz zmiany statutu.
SONEL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SONEL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SONEL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,44 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,44 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,44 zł na akcję.
SONEL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2012.
SONEL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SONEL
Publikacja raportu za 2012 rok.
SONEL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SONEL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
SONEL
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku i wypłaty dywidendy.
SONEL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SONEL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii C i D.
SONEL
Publikacja raportu za 2011 rok.
SONEL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SONEL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
SONEL
Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
SONEL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SONEL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
SONEL
WZA
SONEL
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek