12:38 | GMT: 10:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SANPL

Data
Spółka
Wydarzenie
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii O, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SANPL
NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 19,72 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 19,72 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,72 zł na akcję.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SANPL
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2018 rok.
SANPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.754.824 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SANPL
Początek notowań spółki BZWBK (BZW) pod nazwą SANPL (SPL), w związku ze zmianą firmy.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 3,10 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,10 zł na akcję.
SANPL
NWZA ws. podziału Deutsche Bank Polska Spółka Akcyjna zakładającej podwyższenie kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK S.A. ("Bank"), zmianę statutu Banku, dematerializacji akcji serii N Banku oraz ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,10 zł na akcję.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SANPL
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za 2017 rok.
SANPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 98.947 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,40 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,40 zł na akcję.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 13 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 13 zł na akcję.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r., ustalenie dnia dywidendy i terminu jej wypłaty oraz zmian w składzie RN.
SANPL
NWZA ws. podziału Domu Maklerskiego BZ WBK.
SANPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 305.543 akcji zwykłych na okaziciela serii K oraz 5.383.902 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
SANPL
NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii L, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
SANPL
Wypłata dywidendy 10,70 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10,70 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10,70 zł na akcję.
SANPL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem prawa poboru, ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
SANPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
SANPL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG20.
SANPL
Wypłata dywidendy 7,60 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,60 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 7,60 zł na akcję.
SANPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
SANPL
NWZA ws. zmiany w składzie RN.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
SANPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
SANPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SANPL
NWZA ws. połączenia z Kredyt Bankiem S.A., podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany statutu i in.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
WZA ws. m.in. podziału zysku, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z pozbawieniem prawa poboru.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
SANPL
Wypłata dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8 zł na akcję.
SANPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SANPL
WZA
SANPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20 oraz WIG.
SANPL
Zakończenie (do godz. 15:00) zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA.
SANPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
SANPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 226,89 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Banco Santander SA.


«Powrót do terminarza spółek