16:56 | GMT: 14:56 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SURFLAND

Data
Spółka
Wydarzenie
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2019 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2018 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SURFLAND
Dzień pierwszego notowania na NC 200.000 akcji serii I oraz 566.200 akcji serii J.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz kontynuacji działalności spółki.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2017 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SURFLAND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii J, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2016 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015 oraz kontynuacji działalności spółki.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2015 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SURFLAND
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki SSK Rail Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów obejmowanych przez Surfland Systemy Komputerowe SA.
SURFLAND
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego wraz z pozbawieniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom z wyłączeniem akcjonariusza Surfland Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą we Wrocławiu (53– 680) przy ul. Braniborskiej 44-52, NIP 894-00-05-144, KRS 0000312375 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej Wydział VI Gospodarczy KRS) w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2014 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2013 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SURFLAND
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian do Programu Partnerskiego.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SURFLAND
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2012 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SURFLAND
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
SURFLAND
Publikacja raportu za 2011 rok.
SURFLAND
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SURFLAND
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i D.
SURFLAND
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SURFLAND
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SURFLAND
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SURFLAND
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E, F i G.
SURFLAND
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
SURFLAND
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SURFLAND
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek