08:54 | GMT: 06:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
STALPROFI

Data
Spółka
Wydarzenie
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
STALPROFI
NWZA ws. połączenia spółki „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
STALPROFI
NWZA ws. uzupełnienia składu RN.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016 oraz dochodzenia roszczeń wobec byłych członków zarządu ZRUG Zabrze S.A. o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
STALPROFI
NWZA ws. połączenia spółki „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze spółką ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu oraz zmiany statutu.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2015.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
STALPROFI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
STALPROFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012, połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej).
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
STALPROFI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
STALPROFI
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 oraz zmiany statutu.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
STALPROFI
Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
STALPROFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
STALPROFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,25 zł na akcję.
STALPROFI
WZA
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
STALPROFI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek