16:25 | GMT: 14:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
STELMET

Data
Spółka
Wydarzenie
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020.
STELMET
NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienia dematerializacji) wszystkim akcjom oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
STELMET
Dzień wykupu akcji spółki przez Stanisława Bieńkowskiego po cenie 9,04 zł za akcję.
STELMET
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.
STELMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2018 r. do 30.09.2019 r.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020.
STELMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
STELMET
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 8,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.
STELMET
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego z 7,74 zł na 8,40 zł za sztukę.
STELMET
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,74 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Bieńkowskiego.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2018/2019.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2018/2019.
STELMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2018/2019.
STELMET
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2017/2018.
STELMET
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2017/2018.
STELMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2016/2017.
STELMET
NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej wprowadzonych w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2017r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał w roku obrotowego 2016/2017.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2016/2017
STELMET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
STELMET
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.
STELMET
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał w roku obrotowego 2016/2017.
STELMET
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.468.210 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STELMET
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STELMET
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
STELMET
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 24.972.954 akcji serii A, 2.923.051 akcji serii B oraz 1.468.210 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
STELMET
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
STELMET
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych oraz inwestorów instytucjonalnych.
STELMET
Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
STELMET
Rozpoczęcie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek