18:15 | GMT: 17:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
STOPPOINT

Data
Spółka
Wydarzenie
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2019 rok.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
STOPPOINT
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania członka RN.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
STOPPOINT
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 3/19 z dnia 24 czerwca 2019 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
STOPPOINT
NWZA ws. zmiany statutu.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego funkcjonowania spółki.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2018 rok.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
STOPPOINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
STOPPOINT
NWZA ws. opracowania założeń dotyczących rozpoczęcia działalności spółki w nowym obszarze, wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Dazumi sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.
STOPPOINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STOPPOINT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
STOPPOINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
STOPPOINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
STOPPOINT
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2016 rok.
STOPPOINT
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii H w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
STOPPOINT
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
STOPPOINT
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii F, G i H, zmiany statutu i in.
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego funkcjonowania spółki.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2015 rok.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
STOPPOINT
Pierwszy dzień notowań na NC 4.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
STOPPOINT
Pierwszy dzień notowań na NC 1.250.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2014 rok.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
STOPPOINT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego funkcjonowania spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji na okaziciela serii D, wyłączenia prawa poboru akcji, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii B i D oraz zmiany statutu.
STOPPOINT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
STOPPOINT
Publikacja raportu za 2013 rok.
STOPPOINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
STOPPOINT
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
STOPPOINT
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań 4.495.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A i 2.390.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek