20:35 | GMT: 18:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SUNTECH

Data
Spółka
Wydarzenie
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
SUNTECH
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz powołania członków RN nowej kadencji.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SUNTECH
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SUNTECH
Publikacja raportu za 2013 rok.
SUNTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SUNTECH
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
SUNTECH
Publikacja raportu za 2012 rok.
SUNTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SUNTECH
NWZA ws. wyboru członków RN, zmiany statutu, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej spółką oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
SUNTECH
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kluczowej kadry zarządzającej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
SUNTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SUNTECH
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za 2011 rok.
SUNTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SUNTECH
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN i zarządu.
SUNTECH
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SUNTECH
WZA
SUNTECH
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SUNTECH
Publikacja raportu za 2010 rok.
SUNTECH
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
SUNTECH
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii G.


«Powrót do terminarza spółek