17:52 | GMT: 15:52 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
SYMBIO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
SYMBIO
Publikacja korekty raportu za 2018 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
SYMBIO
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
SYMBIO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2017 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
SYMBIO
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmian w statucie oraz zatwierdzenia zmian w regulaminie RN.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za lata 2015-2016.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2016 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
SYMBIO
Dzień pierwszego notowania na NC 3.431.323 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2015 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
SYMBIO
Zakończenie zapisów na akcje serii I.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
SYMBIO
Początek zapisów na akcje serii I.
SYMBIO
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
SYMBIO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej z prawem poboru oraz zmiany statutu.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zmianę siedziby spółki oraz wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału spółki w Lublinie.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2014 rok.
SYMBIO
Pierwszy dzień notowania na NC 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
SYMBIO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz I z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
SYMBIO
NWZA ws. wyrażenia zgody na utworzenie oddziału spółki oraz zmian w składzie RN.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2013 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
SYMBIO
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii H do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
SYMBIO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2012 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
SYMBIO
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu i kluczowych pracowników na lata 2013, 2014, 2015, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, zmian statutu i in.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
SYMBIO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SYMBIO
Publikacja raportu za 2011 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
SYMBIO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
SYMBIO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
SYMBIO
WZA
SYMBIO
Publikacja raportu za 2010 rok.
SYMBIO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SYMBIO
NWZA ws. m in. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
SYMBIO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek