22:28 | GMT: 20:28 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
TBULL

Data
Spółka
Wydarzenie
TBULL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TBULL
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
TBULL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2019.
TBULL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TBULL
Publikacja raportu za 2019 rok.
TBULL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TBULL
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
TBULL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 oraz podziału zysku z lat ubiegłych względem roku obrotowego 2018.
TBULL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TBULL
Publikacja raportu za 2018 rok.
TBULL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TBULL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TBULL
Dzień ostatniego notowania na GPW 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TBULL
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TBULL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TBULL
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji serii B, 22.100 akcji serii D, 90.000 akcji serii E, 37.889 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
TBULL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TBULL
Przydział akcji serii F.
TBULL
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
TBULL
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów inwestorów instytucjonalnych na akcje serii F.
TBULL
Zakończenie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.
TBULL
Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
TBULL
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii F wśród inwestorów instytucjonalnych.
TBULL
Początek przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych na akcje serii F.
TBULL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
TBULL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TBULL
Publikacja raportu za 2017 rok.
TBULL
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 6 i 7 NWZ z 21 marca 2017 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz powierzenia RN zadań komitetu audytu.
TBULL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TBULL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TBULL
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
TBULL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TBULL
NWZA ws. konwersji części akcji imiennych serii C1, C2 oraz C3 na akcje serii E na okaziciela, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F, pozbawienia prawa poboru, ustalenia wynagrodzenia członków RN, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, utworzenia kapitału zapasowego oraz powołania do RN.
TBULL
Publikacja raportu za 2016 rok.
TBULL
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 448.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.


«Powrót do terminarza spółek