20:38 | GMT: 18:38 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
TECHMADEX

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TECHMADEX
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TECHMADEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2019 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
TECHMADEX
Dzień wykupu akcji spółki przez porozumienie akcjonariuszy spółki Techmadex po cenie 4,06 zł za akcję.
TECHMADEX
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
TECHMADEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2019 roku.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TECHMADEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2019 roku.
TECHMADEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. umorzenia akcji własnych nabytych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych, zmiany statutu, zaopiniowania sprzedaży akcji inwestorowi - Panu Dariuszowi Gilowi oraz powołania pełnomocnika, ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. przeprowadzenia procedury nabycia akcji w wykonaniu uchwały nr 21 ZWZ z dnia 15.05.2018r., zmiany przeznaczenia akcji własnych spółki nabytych w wykonaniu uchwał nr 21 oraz 22 ZWZ z 15.05.2018r., zmiany statutu oraz powołania członków RN.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej / Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz zmian w składzie RN.
TECHMADEX
Pierwszy dzień notowań na NC 17.800 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 15 WZA z dnia 26 czerwca 2013 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TECHMADEX
Pierwszy dzień notowania na NC 515.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
TECHMADEX
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji serii A oraz akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu na NC.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
TECHMADEX
Wypłata dywidendy 0,90 zł na akcję.
TECHMADEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,90 zł na akcję.
TECHMADEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
TECHMADEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz nabycia akcji własnych.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TECHMADEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
TECHMADEX
NWZA ws. zmiany w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członka RN, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A i in.
TECHMADEX
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TECHMADEX
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek