03:24 | GMT: 01:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
TERESA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
TERESA
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TERESA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TERESA
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji, zmiany uchwały nr 17/2014 ZWZ z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków RN III kadencji oraz zmiany statutu.
TERESA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
TERESA
Dzień wykupu akcji spółki przez Sigvaris Holding AG po cenie 15,45 zł za akcję.
TERESA
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
TERESA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
TERESA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 15,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sigvaris Holding AG.
TERESA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TERESA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,45 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Sigvaris Holding AG.
TERESA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
TERESA
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TERESA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
TERESA
Publikacja raportu za 2014 rok.
TERESA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TERESA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
TERESA
Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,20 zł na akcję.
TERESA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TERESA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TERESA
Publikacja raportu za 2013 rok.
TERESA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TERESA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
TERESA
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
TERESA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
TERESA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
TERESA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2012 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TERESA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
TERESA
Publikacja raportu za 2012 rok.
TERESA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
TERESA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
TERESA
Wypłata dywidendy 1,14 zł na akcję.
TERESA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,14 zł na akcję.
TERESA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,14 zł na akcję.
TERESA
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku oraz ustalenia wysokości dywidendy, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
TERESA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
TERESA
Publikacja raportu za 2011 rok.
TERESA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TERESA
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TERESA
Wypłata dywidendy 1,10 zł na akcję.
TERESA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,10 zł na akcję.
TERESA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,10 zł na akcję.
TERESA
WZA
TERESA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TERESA
Publikacja raportu za 2010 rok.


«Powrót do terminarza spółek