13:03 | GMT: 11:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TIM

Data
Spółka
Wydarzenie
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2019 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TIM
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
TIM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2019 rok w wysokości 0,80 zł na akcję.
TIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,80 zł na akcję.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2018 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TIM
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
TIM
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2018 rok w wysokości 1 zł na akcję.
TIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TIM
NWZA ws. wyrażenia zgody na dysponowanie przez zarząd środkami zgromadzonymi na funduszu dywidendowym w celu wypłaty zaliczki na poczet dywidendy oraz zmiany statutu.
TIM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2017 roku oraz przeznaczenia części środków zgromadzonych na kapitale zakładowym na pokrycie straty powstałej w latach ubiegłych.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TIM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2016 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2015 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TIM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TIM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Logistyki na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Działu Zarządzania Nieruchomościami na rzecz spółki zależnej, w której spółka posiadać będzie 100% akcji w kapitale zakładowym.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w 2014 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TIM
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz zmiany statutu.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TIM
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TIM
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
TIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
TIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
TIM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w 2012 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
TIM
Po zakończeniu sesji akcje spółki zostaną wykreślone z list indeksów WIG-Plus, WIG i WIG Poland.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TIM
Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
TIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
TIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TIM
WZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2011 roku, wypłaty dywidendy oraz odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia.
TIM
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TIM
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TIM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TIM
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
TIM
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
TIM
Wypłata dywidendy 0,55 zł na akcję.
TIM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
TIM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,55 zł na akcję.
TIM
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TIM
Publikacja raportu za 2010 rok.
TIM
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek