03:01 | GMT: 01:01 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TERMOEXP

Data
Spółka
Wydarzenie
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
TERMOEXP
Publikacja raportu za 2019 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia niepokrytej straty z lat ubiegłych i przeznaczenia niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
TERMOEXP
Publikacja raportu za 2018 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
TERMOEXP
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2017.
TERMOEXP
Publikacja raportu za 2017 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
TERMOEXP
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
TERMOEXP
Publikacja raportu za 2016 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
TERMOEXP
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
TERMOEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
TERMOEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za 2015 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
TERMOEXP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku oraz za cały 2014 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
TERMOEXP
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku lub pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku oraz za cały 2013 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TERMOEXP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
TERMOEXP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TERMOEXP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
TERMOEXP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
TERMOEXP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
TERMOEXP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek