22:33 | GMT: 20:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TOYA

Data
Spółka
Wydarzenie
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TOYA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku oraz zmiany uchwały nr 21 ZWZ z 26 czerwca 2019 roku, zmienionej uchwałą nr 4 NWZ z 20 stycznia 2020 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TOYA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZ z dnia 26 czerwca 2019 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TOYA
NWZA ws. zmiany uchwały nr 21 ZWZA z dnia 26 czerwca 2019 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2018 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TOYA
NWZA ws. powołania członka RN w związku z rezygnacją dotychczasowego członka RN w osobie pana Tomasza Koprowskiego.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TOYA
Wypłata dywidendy 0,47 zł na akcję.
TOYA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,47 zł na akcję.
TOYA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,47 zł na akcję.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TOYA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TOYA
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia kapitału rezerwowego, zmiany oznaczenia akcji, zmiany statutu, rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na nabycie akcji własnych oraz zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
TOYA
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z członkiem RN.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TOYA
NWZA ws. powołania pełnomocnika spółki do jej reprezentacji w postepowaniu zainicjowanym pozwem wniesionym do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, X Wydział Gospodarczy, a dotyczącym stwierdzenia nieważności/ew. uchylenia uchwały nr 18 i 22 ZWZ.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TOYA
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
TOYA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
TOYA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 183.897 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.330.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 280.734 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TOYA
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
TOYA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
TOYA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 133.835 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TOYA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TOYA
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
TOYA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
TOYA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
TOYA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2012.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 188.786 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TOYA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
TOYA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TOYA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TOYA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
TOYA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG i WIG-Poland.
TOYA
Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
TOYA
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
TOYA
Debiut spółki na GPW.
TOYA
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
TOYA
Początek przyjmowania zapisów od inwestorów instytucjonalnych.
TOYA
Zakończenie (do godz. 17:00) budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TOYA
Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
TOYA
Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych oraz przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek