10:27 | GMT: 08:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
TRITON

Data
Spółka
Wydarzenie
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TRITON
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TRITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TRITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
TRITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
TRITON
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członków RN, wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej, wyznaczenia terminu pierwszego zebrania RN, ustalenia wysokości wynagrodzenia należnego członkom RN oraz ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
TRITON
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, określenia liczby członków RN wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami, powołania pozostałych członków RN, wyznaczenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru nad działalnością spółki, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom RN delegowanym do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru i.in.
TRITON
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
TRITON
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
TRITON
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
TRITON
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
TRITON
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
TRITON
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, scalenia akcji oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
TRITON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Plus, WIG-Poland i WIG-deweloperzy.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
TRITON
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
TRITON
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
TRITON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TRITON
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland, WIG-Plus i WIG-deweloperzy.
TRITON
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
TRITON
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
TRITON
WZA
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TRITON
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
TRITON
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek