20:54 | GMT: 18:54 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
TXM

Data
Spółka
Wydarzenie
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
TXM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TXM
Split akcji w stosunku 1:50.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TXM
ZWZA ws. m.in. odstąpienia od podjęcia uchwały w przedmiocie pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2018, dalszego istnienia spółki oraz podziału (splitu) akcji.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
TXM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
TXM
NWZA ws. zmian statutu.
TXM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.287.999 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
TXM
NWZA ws. zatwierdzenia zmiany warunków umów kredytowych zawartych przez spółkę, wyrażenia zgody na zaciągnięcie nowych zobowiązań wobec banków oraz ustanowienie zabezpieczeń w tym ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie spółki.
TXM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H oraz zmiany statutu.
TXM
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
TXM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TXM
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
TXM
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
TXM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
TXM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
TXM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TXM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.000 akcji serii A, 200.000 akcji serii A1, 107.900 akcji serii A2, 124.000 akcji serii A3, 986.100 akcji serii A4, 794.600 akcji serii B, 15.225.400 akcji serii C, 4.000.000 akcji serii E.
TXM
Dzień ostatniego notowania na GPW 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TXM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 4.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
TXM
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TXM
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
TXM
Zakończenie procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TXM
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
TXM
Początek procesu budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TXM
Początek przyjmowania zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.


«Powrót do terminarza spółek