18:17 | GMT: 16:17 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
ULMA

Data
Spółka
Wydarzenie
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 2,60 zł na akcję.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,60 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,60 zł na akcję.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 5,71 zł na akcję.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,71 zł na akcję.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,71 zł na akcję.
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 3,81 zł na akcję.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,81 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,81 zł na akcję
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy (dzień dywidendy) oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
ULMA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 5,40 zł na akcję.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,40 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,40 zł na akcję.
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016 oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, określenia dnia, według którego ustala się listę uprawnionych do dywidendy oraz wskazania dnia wypłaty dywidendy.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
ULMA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
ULMA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 2,00 zł na akcję.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,00 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
ULMA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
ULMA
NWZA ws. zmiany statutu.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ULMA
Wypłata dywidendy 2,66 zł na akcję.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,66 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,66 zł na akcję.
ULMA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
ULMA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ULMA
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,15 zł na akcję.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2011, w wysokości 1,15 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,15 zł na akcję.
ULMA
Wypłata dywidendy 1,58 zł na akcję.
ULMA
NWZA ws. zmiany statutu.
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
ULMA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,58 zł na akcję.
ULMA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,58 zł na akcję.
ULMA
WZA
ULMA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
ULMA
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek