01:34 | GMT: 23:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
UNIBEP

Data
Spółka
Wydarzenie
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
UNIBEP
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIBEP
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,11 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
UNIBEP
NWZA ws. zmiany uchwał nr 32 i 33 ZWZ 13 czerwca 2017 oraz zbycia (w tym wniesienia do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki UNIBEP S.A. w postaci Unihouse Oddział Unibep S.A. w Bielsku Podlaskim.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
UNIBEP
Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,05 zł na akcję.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIBEP
Wypłata I raty dywidendy w wysokości 0,15 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
UNIBEP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
UNIBEP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
UNIBEP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
UNIBEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 650.470 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UNIBEP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
UNIBEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 230.452 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
UNIBEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW 168.028 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
UNIBEP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
UNIBEP
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, powołania członka RN, zmiany uchwały NWZA z 8 lipca 2011 w sprawie połączenia ze spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
UNIBEP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
UNIBEP
NWZA ws. m.in. połączenia ze Spółką Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Bielsku Podlaskim Sp. z o.o.
UNIBEP
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
UNIBEP
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
UNIBEP
WZA
UNIBEP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
UNIBEP
NWZA ws. emisji obligacji oraz zmian w statucie.
UNIBEP
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek